Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Działania prawne

Są to wszelkie zdarzenia prawne powstałe w wyniku ludzkiej aktywności i świadomego zaangażowania woli, które prowadzą do powstania określonych skutków prawnych. Ważną kwestią jest to, iż dzielą się one na dwa typy: (1) takie, których intencją jest wywołanie określonych skutków prawnych oraz (2) takie, które tej intencji nie posiadają. Przykładem pierwszego typu może być zawarcie umowy cywilnej między dwoma osobami (założenie spółki). Przykładem drugiego typu może być kradzież, której intencją jest przywłaszczenie sobie cudzej rzeczy, ale która skutkuje także wywołaniem określonych skutków prawnych.