Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Dyskryminacja

Pojęcie wywodzące się od łacińskiego słowa discriminatio oznaczającego rozróżnienie. Oznacza ono celowe tworzenie określonych ograniczeń w zakresie prawnym, społecznym czy ekonomicznym dla pewnych grup społecznych (rasowych, religijnych, światopoglądowych). Ta forma jest jednak tzw. „miękką” formą dyskryminacji”, która polega na stawianiu określonych ograniczeń i tworzeniu rozwiązań sprawiających określone trudności działania, jednak bez wyrządzania jakiejkolwiek krzywdy fizycznej. Może jednak istnieć także forma „twarda”, polegająca na stosowaniu wobec określonych grup form represji fizycznej, przemocy i prześladowania ze strony panującego reżimu. Z taką dyskryminacją w najbardziej brutalnej formie mielimy do czynienia w przypadku nazizmu (dyskryminacja osób pochodzenia żydowskiego) oraz komunizmu (pozbawianie praw majątkowych na skutek nacjonalizacji).

Z racji stosowanych metod możemy wyróżnić dwa rodzaje dyskryminacji: prawną, która polega na istnieniu określonych przepisów formułujących ograniczenia dla pewnych grup społecznych oraz faktyczną, mająca swoją podstawę w realnych zachowaniach (a które niekoniecznie muszą wynikać z prawa). Oczywiście możliwa jest sytuacja, w której obie formy dyskryminacji stosowane są równocześnie.