Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Dyrektywa

Jest to akt prawny o charakterze ustrojowym, będący źródłem prawa Unii Europejskiej, na podstawie którego państwa członkowskie Unii podejmują się wprowadzenia szczegółowych rozwiązań prawnych w zakresie kwestii gospodarczych. Dyrektywy posiadają wieloraki charakter: od zalecanych, po wprowadzane na okres próbny, aż do obligatoryjnych. Ich cechą wspólną jest jednak to, iż zgodnie z podstawową zasadą Unii Europejskiej jaką jest zasada subsydiarności, pozostawiają krajom członkowskim znaczną swobodę wyboru samego sposobu realizacji. Założeniem jest jednak efekt końcowy (ochrona środowiska, energetyka, kwestie bezpieczeństwa pracy itp.) do którego należy się dostosować.