Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Dyfuzja kulturowa

Proces swobodnego i wzajemnego przenikania się elementów jednej kultury do innej. Dyfuzja wynika z występowania na jednym obszarze (w obrębie jednego społeczeństwa) dwóch rodzajów kultur, które wchodząc ze sobą w rozliczne interakcje, przekształcają się wzajemnie. Doskonałym przykładem były wielokulturowe społeczności miast europejskich, w których obok siebie oprócz ludności autochtonicznej (miejscowej) mieszkał też liczny żywioł kupiecki. Efektem tego było powstawanie prawdziwie wielokulturowych i kosmopolitycznych miast, czy wręcz całych społeczeństw. Doskonałym przykładem jest społeczeństwo I Rzeczpospolitej z okresu po Unii Lubelskiej. Wtedy obok żywiołu polskiego na jej terenie zamieszkiwały bardzo liczne społeczności niemieckie, żydowski, ormiańskie, litewskie i kozackie. Dyfuzja może także istnieć pomiędzy społecznościami rozdzielonymi granicami, jednak pod warunkiem, iż istniejące granice nie stanowią przeszkody do swobodnego przepływu osób, a co za tym idzie także i dla tworzonych przez nie kultur. Zjawisko to prowadzi do silnych zmian w kodzie kulturowym, polegających często na zmianie wyrażeń językowych i istniejących zwyczajów. Doskonałym przykładem na to była przez wieki Europa, gdzie swoboda przemieszczania się tworzyła w poszczególnych językach całą gamę zapożyczeń z języków innych społeczeństw (w Polsce tzw. makaronizmy).