Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Dyferencjacja

Pojęcie oznaczające rozwój określonych struktur społecznych (grup, organizacji, instytucji) w kierunku coraz większego różnicowania swojej wewnętrznej organizacji i funkcji (w przeciwieństwie do procesów ujednolicających). Doskonałym przykładem rozwoju typu dyferencjacyjnego może być instytucja państwa, w którym dochodzi do komplikowania zadań, jakie zostają mu przydzielone przez kolejne stulecia. Początkowo państwo stawiało sobie za cel jedynie zadania związane z organizowaniem życia danego społeczeństwa, wyznaczaniem granic akceptowalnego zachowania i ochrony granic. Dzisiejsze zaś państwo demokratyczne to wyspecjalizowana organizacja działająca nie tylko na obszarze stanowienia prawa i zaprowadzania porządku, ale również regulująca działanie gospodarki, organizująca publiczną edukację i służbę zdrowia, podejmująca zadania w zakresie opieki socjalnej (a zatem działania o charakterze redystrybucyjnym). Efektem tak szerokich zadań współczesnego państwa jest choćby zjawisko biurokracji, które z jednej strony jest jego zmorą, ale bez którego nie jest ono w stanie sprawnie funkcjonować.