Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Dotacja celowa

Samorządy zdobywają fundusze na kilka sposobów, m.in. poprzez nakładane przez siebie podatki oraz dochody własne z prowadzonej działalności gospodarczej (wynajem lokali, opłaty parkingowe itp.). Jednak w przypadku poważniejszych inwestycji uzyskiwane w ten sposób kwoty mogę nie wystarczyć. Konieczne są zatem środki z zewnątrz. Jednym ze sposobów ich pozyskiwania jest występowanie do Budżetu Państwa z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej czyli puli środków finansowych przeznaczonych na realizację konkretnej inwestycji. Jest to zespół środków finansowych przekazywanych przez Radę Ministrów samorządom (gminom, powiatom lub województwom) na realizację określonego projektu (np. budowy mostu, remontu szpitala).