Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Domniemanie niewinności

Jest to podstawowa zasada prawna, przeniesiona do współczesnego prawodawstwa z prawa rzymskiego, wedle której osobę uważa się za niewinną dopóki jej wina nie zostanie udowodniona, a zatem dopóki nie zostanie skazana prawomocnym wyrokiem sądu. W polskiej Konstytucji jest to zapisane w art. 42 ust. 3, gdzie tekst głosi, iż: „Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu”.