Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Domniemanie kompetencji samorządu

Rozwiązanie ustrojowe stanowiące, w przypadku braku wyraźnego wskazania organu administracji publicznej któremu przypada kompetencja do wykonania określonego zadania, organem do tego uprawnionym jest organ samorządowy. Kwestia ta jest ustanowiona w art. 163 Konstytucji RP, który brzmi: „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Szczególnym rodzajem domniemania kompetencji jest domniemanie kompetencji gminy ustanowione przepisem zawartym w art. 164 w ust. 3: „Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego”.