Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Deterrence

Pojęciem tym określa się doktrynę polityczno-wojskową, która zakłada zachowanie pokoju poprzez zwiększanie swojego potencjału militarnego, a tym samym poprzez formę odstraszania przeciwnika od ewentualnej agresji. Ten model postępowania był charakterystyczny dla okresu zimnej wojny, kiedy nieustanna rozbudowa i modernizacja sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych tworzyła swoisty akt “trzymania na muszce” sił militarnych Związku Radzieckiego. Dotyczyło to w szczególności posiadania broni jądrowej; świadomość jej użycia i ewentualnych skutków, jakimi było unicestwienie życia na Ziemi, sprawiło, iż żadna ze stron nie decydowała się na to. Koszty okazywały się zgubne dla samych atakujących. Ta polityka określana była w czasie trwania zimnej wojny mianem wyścigu zbrojeń, który doprowadził do stanu zwanego MAD – mutually assured destruction – stanu zapewnionej wzajemnej destrukcji.