Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Determinizm

Koncepcja filozoficzna uznająca, iż rzeczywistość kształtowana jest poprzez skomplikowany zespół zdarzeń mających charakter ciągu przyczynowo-skutkowego. Wedle tej teorii znając stan wszystkich czynników wywierających wpływ na dany przedmiot, możemy dokładnie przewidzieć jego przyszłe zachowanie. Innymi słowy – jeśli znamy przeszłość człowieka, możemy powiedzieć jaka będzie jego przyszłość niczym ruch kul na stole bilardowym. Stąd też w odniesieniu do człowieka istnienie determinizmu likwiduje realne istnienie wolnej woli. Jego umysł jest jedynie wypadkową określonych warunków społecznych, w których przyszło mu żyć przez cały okres jego dotychczasowego życia.