Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Derelikcja

Jest to sytuacja, do której dochodzi na skutek działań wojennych bądź znaczących klęsk żywiołowych. Polega na zaniku działań państwa na danym terenie i zaprzestaniu wykonywania swoich administracyjnych kompetencji. Taka sytuacja powoduje stan, w którym dany teren przekształca się w swoistą ziemię niczyją, bez panowania na niej jakichkolwiek form władzy. Bardzo często przykładem takiej sytuacji są wojny i te ich momenty, kiedy uciekająca administracja państwa przegrywającego porzuca swoje zadania, a nie doszło jeszcze do opanowania porzuconych terenów przez wojsko i administrację strony wygrywającej. Taka sytuacja miała miejsce na ziemiach polskich, które w czasie II wojny światowej znajdowały się pod panowaniem niemieckim, a które zostały w popłochu porzucane w trakcie ofensywy wojsk Związku Radzieckiego. Można sobie też wyobrazić sytuację, iż podobnie rzecz się może wydarzyć na skutek takich wydarzeń jak trzęsienie ziemi; przykładem jest Haiti, gdzie wydarzenia z początku roku 2010 spowodowały utratę niemal całkowitej kontroli nad krajem przez administrację w Port-au-Prince. Efektem były apele społeczeństwa haitańskiego o – jak dosłownie brzmiały niektóre z nich – amerykańską okupację. Pokazało to, iż utrata przez państwo kontroli w zakresie sprawowania porządku jest jednym z najbardziej nieznośnych egzystencjalnie doświadczeń człowieka; w warunkach zagrożenia życia kluczowe staje się bezpieczeństwo, a nie zagadnienie suwerenności.