Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Deportacja

Jest to forma przymusowego przesiedlenia osoby znajdującej się nielegalnie w jakimś kraju, do kraju macierzystego. Osoba deportowana nie popełniła żadnego innego przewinienia poza nielegalnym przebywaniem na terenie danego kraju. Termin ten może oznaczać także przesiedlenie osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądu do miejsca odosobnienia.