Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Denominacja

Jest to reforma pieniężna polegająca na zmianie dotychczasowej jednostki pieniężnej na nową i przeliczeniu wszystkich wartości według ustalonej proporcji. Mówiąc inaczej: denominacja jest to obcięcie zer w nominałach środków płatniczych w taki sposób, iż zmienia się tylko wartość znamionowa pieniądza (jego poszczególnych nominałów), bez zmiany ich wartości nabywczej.

Denominacja jest najczęściej efektem wcześniejszej wysokiej inflacji, kiedy to na skutek ciągłego wzrostu cen następowało powstawanie nowych – wyższych – nominałów płatniczych. W efekcie tego wielkości, jakimi zaczęto operować w gospodarce stały się niepraktyczne i utrudniały orientację cenową. Denominacja jest zatem zabiegiem czysto technicznym, choć mającym bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Przeprowadza się ją w momencie, gdy inflacja jest już opanowana, gdyż operacja wprowadzenia denominacji niesie za sobą określone koszty. Poza tym jest to zabieg, w którym należy wziąć pod uwagę czynniki społeczno – psychologiczne, gdyż obcięcie zer może spowodować u wielu osób poczucie realnego spadku ich oszczędności. W przypadku denominacji taka sytuacja nie ma miejsca, jednak skala dokonanego przeliczenia może doprowadzić do takiego postrzegania dokonanej operacji denominacyjnej.