Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Demografia

Dziedzina nauki, zajmująca się prawidłowościami ilościowych przemian społeczności ludzkich, z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, politycznych, religijnych czy społecznych. Demografia może być także rozumiana jako struktura ludnościowa danego społeczeństwa, przede wszystkim w obrębie kryteriów wieku i płci. Dane demograficzne zmierzają do liczbowego uchwycenia wszelkich zmian zachodzących w społeczeństwie, stąd też podstawowym narzędziem badania demograficznego jest statystyka. Z uzyskanych danych tworzy się odpowiednie zestawienia i uogólniania, dotyczące takich kwestii jak struktura wieku, płci, dominujących zawodów czy wyznań.

Zdobywanie tych danych w obrębie poszczególnych grup stanowiących pewne całości – młodzieży w wieku licealnym, emerytów, lekarzy itp., organy państwa uzyskują cenne informacje, niezbędne do prowadzenia polityki gospodarczej, edukacyjnej czy socjalnej. Jeśli bowiem znamy strukturę wiekową danego społeczeństwa (a zatem strukturę przedziału przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego), można z dużym wyprzedzeniem przewidzieć takie kwestie jak obciążenia państwa w zakresie prowadzenia polityki emerytalnej czy też konieczne zmiany w zakresie polityki edukacyjnej i liczby przygotowywanych klas i nauczycielskich etatów.