Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Demagogia

Jest to działanie w sferze polityki polegające na wpływaniu na uczucia i nastroje społeczne poprzez odwoływanie się do emocji. Demagog to osoba, która prezentuje czarno-biały obraz świata i poprzez uproszczenia i odwoływanie się do rozmaitych lęków i fobii szuka najłatwiejszych metod uzyskania wpływu politycznego. W przypadku systemów demokratycznych, gdzie o sile politycznej stanowi udzielone przez społeczeństwo poparcie, demagog wykorzystując niewiedzą oraz proste instynkty ludzkie (jak choćby szukanie bezpieczeństwa), rysuje obraz, który choć nierealny ma zdecydowanie przekonać wyborców do określonego przekazu, a w konsekwencji działania na jego korzyść. Demagogia zakłada więc dużą efektywność operowania słowem i obrazem, wywieranie wpływu na emocje, operowanie kontrastami dla wzmożenia wewnętrznego napięcia wśród wyborców. Często w odniesieniu do demagogów mówi się o tzw. kiełbasie wyborczej – byłby to zespół pustych haseł, w których skrywa się pozornie skuteczny sposób rozwiązania wielu istotnych społecznie problemów (praca, bezrobocie, służba zdrowia, opieka socjalna, bezpieczeństwo publiczne itp.). Demagogia operuje jednak uproszczoną wizją świata, gdyż tylko tak można oszukać wyborcę i pokazać mu, jak prostą i nieskomplikowaną rzeczą jest zrealizować to, co nie udało się do tej pory nikomu.

Przykładami polskiej negatywnej demagogii była słynna lodówka ze znikającym jedzeniem w spocie wyborczym PiS-u z roku 2005. Jego wydźwięk zdawał się mówić: „Zobaczcie – zagłosujecie na PO, to tak się to wszystko zakończy – drożyzna i bieda!”. Przykładem demagogii pozytywnej była – ironicznie nazywana przez wielu publicystów – „ideologia miłości”, która stała się sztandarem wizerunku PO w czasie kampanii wyborczej 2007 roku.