Delegacja

Pojęcie określające przeniesienie pewnej części kompetencji przez organ stojący wyżej w hierarchii na rzecz organu stojącego niżej i pierwotnie tych uprawnień nie posiadającego. Przeniesienie może także odbyć się względem organu nie będącego organem bezpośrednio podległym. Przykładem takiej delegacji jest funkcjonowanie w Polsce samorządu terytorialnego, którego część wykonywanych przez niego zadań stanowią zadania zlecone, należące w krajach o administracji scentralizowanej do administracji centralnej bądź jej podległej.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych