Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Dekret o stanie wojennym

Akt normatywny określany mianem dekretu posiada rangę ustawy, jednak wydawany jest przez władzę wykonawczą, najczęściej przez głowę państwa. Współczesnym przykładem jest choćby Francja, w której prezydent może wydawać dekrety. W Polsce w czasie obowiązywania konstytucji z 22 lipca 1952 roku dekrety mogła wydawać Rada Państwa – organ kolegialny mający status głowy państwa. Dekret o stanie wojennym był dokumentem uchwalonym w dniu 12 grudnia 1981 roku, na mocy którego od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r. obowiązywał w Polsce stan wojenny.

Obecnie w Polsce nie istnieją akty normatywne określane mianem dekretów. Zastąpiły je rozporządzenia z mocą ustawy wydawane przez Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów w czasie trwania stanu wojennego, gdy Sejm RP nie może zebrać się na posiedzenie.