Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Deflacja

Jest to zjawisko polegające na systematycznym wzroście wartości pieniądza w gospodarce. Deflacja powstaje na skutek niedoborów ilości pieniądza krążącego na rynku finansowym, na skutek czego dochodzi do spadku cen i zwiększenia się mocy nabywczej pieniądza (za tą samą kwotę po jakimś czasie uzyskujemy większą ilość towarów). Jednak zjawisko takie wcale nie jest korzystne, gdyż spadek cen, to zmniejszone wpływy do kasy przedsiębiorstw, a zatem konieczność redukcji etatów i zwolnienia. Widać zatem wyraźnie, iż na skali rozpiętości między deflacją a inflacją, gospodarka powinna uzyskiwać równowagę, z ewentualnym niskim wskaźnikiem wzrostu cen na poziomie 1 – 3 proc (czyli niską inflacją).