Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Deficyt budżetowy

Sytuacja w finansach publicznych danego państwa, w której wysokość wydatków poniesionych przez skarb państwa jest wyższa niż suma dochodów. O deficycie możemy mówić w odniesieniu do planu (zakładane dochody i wydatki) bądź też do realnych wyników finansowych na koniec roku budżetowego.