Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Czytania sejmowe

Procedura związana z przebiegiem procesu legislacyjnego w Sejmie RP. Tytułowe trzy czytania nie odnoszą się do rzeczywistego odczytywania tekstu projektu ustawy z mównicy sejmowej, ale do poszczególnych etapów przechodzenia projektu ustawy przez izbę niższą polskiego parlamentu. Jest to zatem procedura będąca częścią procesu legislacyjnego, w trakcie której dokonywana zostaje w Sejmie szczegółowa analiza wniesionego do laski marszałkowskiej projektu ustawy. Zawiera w sobie pracę komisji sejmowej analizującej tekst projektu ustawy (I czytanie), sprawozdanie na forum Sejmu i dyskusję posłów nad projektem wraz z wprowadzaniem poprawek (II czytanie) oraz głosowanie (III czytanie).