Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Czynności prawne

Działanie podejmowane przez jakąś jednostkę (osobę fizyczną) bądź instytucję (osobę prawną) z intencją wywołania określonych skutków prawnych. Chodzi zatem o takie działania, w których określony skutek prawny jest ich intencją. Przykład: jakaś osoba zawiera umowę o pracę. Jej intencją jest to, aby w efekcie podpisania tej umowy powstał określony skutek prawny – ona będzie zobowiązana do wykonania określonych czynności, za co będzie jej przysługiwać określone wynagrodzenie i prawa pracownicze.