Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Czynne prawo wyborcze

Indywidualne prawo przynależące każdemu człowiekowi spełniającemu określone kryterium (cenzus wieku) do udziału w powszechnych formach wyrażania woli przez dane społeczeństwo bądź lokalną społeczność. W Polsce wiąże się z trzema rodzajami wyborów: na stanowiska samorządowe, do Sejmu i Senatu oraz na Prezydenta. Czwartym sposobem realizacji z tego prawa jest zabieranie głosu w rozstrzygnięciu referendalnym w istotnej dla państwa (wejście do Unii Europejskiej) bądź regionu (w sprawie odwołania prezydenta miasta) kwestii. Czynne prawo wyborcze jest jednolite we wszystkich wymienionych przypadkach i wynosi 18 lat. Prawny wiek osiągnięcia pełnoletniości.