Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Common law

System prawa obowiązujący w Wielkiej Brytanii i państwach wyrosłych z jej byłych kolonii, w którym funkcję stanowienia prawa pełni instytucja precedensu. W systemie tym poszczególne przepisy prawne powstają w procesie tzw. praktyki prawodawczej, w której kluczową rolę odgrywają sądy. Sąd bowiem dokonując pierwszego rozstrzygnięcia w sprawie określonego typu ustanawia tzw. precedens, który staje się wzorcem dla kolejnych postanowień w takich samych sprawach. Sądy zatem korzystają z precedensu jak ze wzornika, który w systemach prawa stanowionego zawarty jest w aktach prawnych.