Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Cisza wyborcza

Jest to określony przepisami ordynacji wyborczej czas bezpośrednio poprzedzający wybory, w którym nie wolno prowadzić jakiejkolwiek agitacji na rzecz kandydatów. Jego istnienie uzasadnia się przekonaniem, iż wszystkie dane potrzebne do wyboru zostały już zaprezentowane, a czas poprzedzający wybory ma być przeznaczony na racjonalny i spokojny namysł. Istotną kwestią jest to, iż zakaz obejmuje nie tylko wszelkie formy przekonywania (manifestacje, audycje radiowe i telewizyjne, wystąpienia publiczne, publikacje prasowe na temat programów i kandydatów czy też wywieszanie plakatów), ale również prezentacje sondaży – wynika to z przekonania, iż sondaż ma moc sugerującą, mogącą podświadomie wpływać na wyborcę. W przypadku Polski cisza wyborcza zaczyna się o północy dzień przed datą wyborów, czyli nieco ponad dobę przed otwarciem lokali wyborczych, kończy zaś wraz z zamknięciem ostatniego z nich.