Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Choroby cywilizacyjne

Zwane też chorobami XXI wieku. Są to wszelkie schorzenia rozwijające się jako konsekwencja zmian zachodzących w cywilizacji – pewnego rodzaju efekt uboczny rozwoju. Rozwój cywilizacyjny to określone zmiany w sposobie życia (szczególnie ilość podejmowanej aktywności fizycznej), zmiany w technologiach produkcji żywności, zanieczyszczenie środowiska, wzrost hałasu, stres związany z szybkim tempem życia itp. Problem z tymi schorzeniami jest jednak taki, iż nie da się jednoznacznie określić czy dana choroba ma charakter cywilizacyjny czy nie. Uznaje się, iż chorobami cywilizacyjnymi są m. in.: cukrzyca, astma oskrzelowa i inne choroby alergiczne, otyłość, pewne formy raka czy choroby układu krążenia.