Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Cenzus

Jest to zespół warunków, jakie musi spełnić dana osoba, aby wziąć udział w głosowaniu. W historii mieliśmy do czynienia z wieloma cenzusami: majątkowym (mogło dotyczyć wysokości dochodu, posiadania określonej własności bądź płacenia podatków – na zasadzie głosują ci, którzy współfinansują państwo), wykształcenia (np. osoby posiadające wyższe wykształcenie), płci, rasy, wyznania, klasy społecznej (sojusz robotniczo – chłopski z czasów komunistycznych), zawodu oraz domicylu (miejsca zamieszkania). Jeszcze w XX wieku w wielu krajach europejskich (np. we Francji do roku 1944, w Szwajcarii do 1971 czy wreszcie w Portugalii aż do 1974) panował brak prawa wyborczego dla kobiet. Jest to o tyle szokujące, że np. w Turcji prawo to wprowadzono w roku 1930. Współczesne systemy wyborcze w krajach demokratycznych najczęściej korzystają z dwóch cenzusów: obywatelstwa oraz wieku. Należy przy tym wspomnieć, iż uprawnienie to można utracić na skutek ograniczenia pełni praw publicznych (np. na skutek choroby umysłowej), jednak nie ma to charakteru cenzusu..

W polskim prawie wyborczym cenzus wieku jest zróżnicowany w zależności od typu wyborów i związanych z nimi uprawniań. I tak czynne prawo wyborcze przewiduje ukończenie wieku 18 lat, bierne w przypadku rad dzielnic w dużych miastach 18 lat, do Sejmu RP, europarlamentu i pozostałych ciał kolegialnych samorządu – 21 lat, do Senatu RP 30 lat oraz na Prezydenta RP 35 lat.