Broń masowej zagłady

Jest to brań określana także terminem broni masowego rażenia lub bronią ABC (atomowa, biologiczna i chemiczna). Nazwa ta wynika z faktu, iż w przeciwieństwie do broni konwencjonalnej ma zdolność do niszczenia organizmów żywych na ogromną skalę. Jej używanie jest całkowicie sprzeczne z normami prawa międzynarodowego.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych