Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Błąd statystyczny

Pojęcie odnoszące się do nauk społecznych, w szczególności do prezentowanych przez nie danych statystycznych dotyczących poparcia politycznego czy preferencji konsumpcyjnych. Błąd statystyczny jest zjawiskiem wynikającym z faktu, iż badanie odnoszące się do całego społeczeństwa realizowane jest na tzw. grupie reprezentatywnej, wynoszącej od kilkuset (600-700) do nieco ponad tysiąca osób. Realne odwzorowanie byłoby wtedy, gdyby badanie przeprowadzono na wszystkich członkach grupy docelowej (wyborców, klientów jakiejś sieci handlowej, użytkowników danego leku itp.). Skoro jednak tak nie jest, pomiędzy wynikami badań a faktami może zachodzić określone procentowe odchylenie, które szacuje się generalnie na +/- 2,5%. Wyniki kilku ostatnich wyborów pokazały jednak, iż rozbieżności potrafią być na tyle spore, aby całkowicie podważyć wiarygodność badań. Szczególnie pokazały to wybory z jesieni 2005, kiedy to wyniki badań odnoszących się zarówno do wyborów prezydenckich, jak i parlamentarnych przewidywały zwycięstwo Platformy Obywatelskiej, a ostatecznie zakończyło się na podwójnym zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości.