Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Bierne prawo wyborcze

Prawo bycia wybieranym na stanowiska obsadzane w drodze wyborów powszechnych. W Polsce łączy się z trzema podstawowymi cenzusami wieku: 21 lat na stanowisko posła, 30 lat na stanowisko senatora oraz 35 lat na stanowisko Prezydenta RP.