Bezrobocie

Jest to zjawisko o charakterze gospodarczym, mającym bardzo znaczące konsekwencje społeczne, polegające na występowaniu niedoboru miejsc pracy w stosunku do osób w wieku produkcyjnym pozostającym bez zatrudnienia. Jako miarę bezrobocia stosuje się tak zwaną stopę bezrobocia liczoną jako stosunek liczby osób poszukujących pracy do ilości osób w wieku produkcyjnym. Wyróżniamy kilka najważniejszych typów bezrobocia, w tym frykcyjne i strukturalne.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych