Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Bezrobocie ukryte

Jest to zjawisko polegające na tym, iż przydziela się do wykonania określonej pracy więcej osób, niż jest to faktycznie potrzebne. W efekcie powstaje sytuacja, w której formalnie osób pracujących jest więcej, niż wymagają tego potrzeby rynku. Działanie takie może być prowadzone na potrzeby polepszenia statystyk. W rzeczywistości uzyskuje się system nieefektywny, który przy pracy na warunkach racjonalizacyjnych pozbawiłby część osób zajęcia. Taka sytuacja była charakterystyczna dla gospodarek komunistycznych, co pokazały procesy transformacyjne na początku lat 90-ych XX wieku. W chwili, gdy rozpoczęto restrukturyzować przedsiębiorstwa i racjonalizować w nich zatrudnienie, okazało się, iż wiele osób musiało zostać zwolnionych, gdyż widniały na liście płac bez realnego zapotrzebowania na ich pracę.

Bezrobocie ukryte nazywane jest czasami agrarnym, gdyż występuje bardzo często na wsi. Polega na istnieniu nadwyżek zatrudnienia w rolnictwie, to znaczy na sytuacji, w której część osób pracujących mogłaby zmienić swoje miejsce pracy bez szkody dla wykonywanej produkcji rolniczej. Innymi słowy ich obecność nie podnosi efektywności danego gospodarstwa.