Bezrobocie strukturalne

Jest to jeden z rodzajów bezrobocia wynikający z rozbieżności między występującą na rynku podażą pracy (ofertą wolnych i chętnych rąk do pracy), a popytem na nią (zapotrzebowaniem na konkretne umiejętności i kwalifikacje). Najczęściej wynika z dynamicznych zmian technologicznych i transformacji gospodarczych. W przeciwieństwie do bezrobocia frykcyjnego, ma charakter trwały, gdyż jego zmniejszenie wiąże się z określonymi procesami edukacyjnymi osób pozostających bez pracy. Aby mogły na nowo znaleźć zatrudnienie muszą one podjąć wysiłek przekwalifikowania się i nabycia nowych umiejętności pozwalających stać się konkurencyjnym na rynku pracy.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych