Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Bezrobocie frykcyjne

Pojęciem tym określamy odsetek osób danego społeczeństwa, będących w wieku produkcyjnym i zdolnych do podjęcia pracy, ale w danym momencie jej nie wykonujących (pozostających bez pracy). Ta bez-robotność w przypadku bezrobocia frykcyjnego wynika jednak z normalnych procesów, takich jak zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania czy utrata pracy, nie zaś z jakichś stałych tendencji. W dobrze prosperującej gospodarce bezrobocie tego rodzaju wynosi od 3 do 5 procent osób czynnych zawodowo i jest normalnym zjawiskiem nie wynikającym ze złej koniunktury czy słabości ustroju gospodarczego.