Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Benelux

Terminem tym określa się region znajdujący się w Europie Zachodniej, pokrywający się z obszarami trzech sąsiadujących ze sobą państw: Belgii, Holandii i Luksemburga. Pierwotna nazwa wiązała się jednak z formą politycznej i gospodarczej unii, jaką państwa te zawiązały w roku 1944 w Londynie, przez przebywające na uchodźstwie rządy tych państw. Samo pojęcie „Benelux” pochodzi od początkowych części nazw państw: Belgium, Netherlands, Luxembourg. W dzisiejszej publicystyce termin ten nie wiązany jest z jakąkolwiek formą unii politycznej i gospodarczej, a jedynie z obszarem.