Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Behawioryzm

Kierunek w psychologii twierdzący, iż ludzkie działanie (włącznie z działaniem w oparciu o tzw. wyższe uczucia) polega na prostym warunkowaniu typu bodziec-reakcja. Każde ludzie działanie, łącznie z tym, które w naszym rozumieniu opiera się na woli, byłoby jedynie mniej lub bardziej skomplikowaną wypadkową wcześniejszych naszych doświadczeń. Teorię tą w latach 60-ych XX wieku najjaskrawiej sformułował amerykański badacz zagadnień psychologicznych Burrhus Frederic Skinner. Uważał on, iż to, co w naszym języku nazwalibyśmy decyzją, nie jest niczym innym jak końcowym etapem całego ciągu reakcji, w efekcie których nasze ostateczne zachowanie jest z góry określone przez treść naszych doświadczeń. Człowiek byłaby zatem (według Skinnera podobnie jak zwierzęta) osobnikiem działającym wedle pewnego „programu”. Systemu nagród i kar mających bardzo wysublimowany charakter. Stąd też uważał on, iż w pewnych okolicznościach, w których nagrodą jest przetrwanie bądź wolność od bólu, ludzie (bez względu na ich niepowtarzalną zawartość treściową w umyśle) będą reagować tak samo. Efektem takiego stanu rzeczy byłby brak realnego istnienia ludzkiej woli.