Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Bank Światowy

Jest to jedna z agend ONZ, powołana do życia w lipcu 1944 roku podczas konferencji w Bretton Woods, z misją wspomagania odbudowy państw zniszczonych podczas II Wojny Światowej. Jego siedziba znajduje się w Waszyngtonie. Na Bank Światowy składają się tak naprawdę grupy dwóch instytucji: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (International Development Association – IDA). Głównym celem ich działania jest niesienie pomocy finansowej i eksperckiej krajom rozwijającym się w likwidacji biedy i kreowaniu trwałego rozwoju.

Każda z dwóch instytucji, a zatem IBRD oraz IDA mają nieco inne zadania. Pierwsza z nich skupia się na działaniach wobec państw, które charakteryzuje średni i niski poziom dochodu narodowego, umożliwiający spłatę ewentualnych zaciągniętych kredytów. Druga natomiast skupia się na pomocy najbiedniejszym krajom. Obie instytucje w ramach swoich statutowych działań mogą udzielać nisko oprocentowanych i nieoprocentowanych pożyczek, które mają być kierowane na rozwój edukacji, infrastruktury i sektora produkcyjnego, rolnictwa oraz ochrony środowiska.