Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Bałkanizacja

Pojęcie oznaczające procesy polityczne prowadzące do bardzo silnych podziałów i rozdrabniania terytoriów danego państwa na mniejsze i niezależne podmioty polityczne, często pozostające ze sobą w bardzo silnej wrogości. Zjawisku temu często towarzyszą krwawe wydarzenia, jakimi są wojny domowe.

Nazwa pojęcia pochodzi od Bałkanów – rejonu Europy, zamieszkiwanego przez bardzo wiele różnych grup narodowościowych i etnicznych, o silnej identyfikacji, które w czasie trwania XX wieku w sposób gwałtowny i krwawy doprowadzały do licznych zmian na mapie politycznej tego regionu. Rejonem, wobec którego najczęściej używano określenia bałkanizacji był rejon Kaukazu, gdzie po upadku ZSRR wiele grup narodowościowych dążyło do uzyskania politycznej niezależności (Czeczeńcy, Abchazi).