Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Autoteliczny

Mający wartość sam dla siebie. Pojęcie autoteliczności odnosi się do tych wszystkich treści ludzkiego życia, które nie stanowią środka do zdobycia czegoś innego, ale stanowią zasadniczy cel działania. Przykładem może być rodzina czy grupa przyjaciół – realizowane w nich więzi stanowią wartość samą dla siebie. Nie wynikają bowiem z użyteczności i chęci realizowania określonych celów (jak np. zdobycie władzy w przypadku partii), ale dla członków tych grup są celem samym w sobie. Dobrze to wyjaskrawia się w przypadku podzielenia wartości na dwa rodzaje: autoteliczne i prakseologiczne. Te pierwsze mają wartość same przez się, te drugie ze względu na to, iż umożliwiają skuteczną realizację innych wartości. Oczywiście, można w takim rozumowaniu dopatrzyć się podstawowej wady. Jak bowiem dowodził w swojej Etyce nikomahejskiej Arystoteles, jedyną wartością którą chcemy dla niej samej jest szczęście. Chcemy osiągnąć sukces – aby odczuwać osobista satysfakcję. Chcemy założyć rodzinę – aby czuć bliskość drogich nam osób i płynące z tego zadowolenie. Chcemy być ludźmi przestrzegającymi zasad moralnych – gdyż za tym kryje się pragnienie szacunku do samego siebie i posiadanie życia harmonijnego i zintegrowanego. Ale wszystkie te kwestie – przekonuje nas Arystoteles – są tym, co ostatecznie przynieść ma nam jedną i zawsze tą samą rzecz – szczęście.