Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Autonomia palestyńska

Jest to twór o polityczno – prawnym charakterze, oficjalnie nazywana Palestyńską Władzą Narodową (Palestinian National Authority), którego celem jest wydzielenie z państwa Izrael terytoriów zamieszkałych w większości przez Palestyńczyków, stopniowe przejmowanie kontroli nad terenami palestyńskimi i utworzenie tam zalążku państwa palestyńskiego.

Początki kwestii palestyńskiej w Izraelu sięgają roku 1967, kiedy po tzw. wojnie sześciodniowej wojska Izraelskie zajęły obszar dzisiejszego Zachodniego Brzegu Jordanu ustanawiając tam rządy państwa izraelskiego – od tamtej pory rejon ten był miejscem nieustających napięć i aktów terroru. W roku 1994, kiedy to między państwem Izrael a Organizacją Wyzwolenia Palestyny zostało podpisane w Oslo porozumienie o wydzieleniu obszaru zarządzanego przez Palestyńczyków, Autonomia Palestyńska zaczęła okres oficjalnego funkcjonowania. W jej skład weszły dwa elementy (nie graniczące ze sobą): Strefa Gazy oraz tzw. Zachodni Brzeg Jordanu. Z przyjętych ustaleń wynika, iż cały proces miał zmierzać do takiego określenia statusu tego terenu, aby nadać mu charakter palestyńskiej państwowości – przez całe lata wydarzenia jakie miały miejsce w tym rejonie i polityczne ich konsekwencje uniemożliwiły zrealizowanie tego założenia. Obecnie państwo Izrael jest okupantem na części terytoriów palestyńskich, zaś wszystkie ustawy Rady Autonomii Palestyńskiej muszą mieć jego akceptację. Główne punkty zapalne stojące na przeszkodzie zakończenia całego procesu to m. in. roszczenia dotyczące przebiegu granic, status Jerozolimy oraz kwestia osiedli żydowskich na terenach autonomii.