Attaché

jest to określenie odnoszące się do członka personelu dyplomatycznego niższego rzędu, służącego pod wyższym rangą przedstawicielem (np. ambasadorem) lub zajmującym się wąsko określonymi, specjalistycznymi zadaniami na placówce dyplomatycznej (ambasadzie, konsulacie). Może też pracować samodzielnie jako specjalista z danej dziedziny, która podejmuje działania przygotowujące i w zakresie zaplecza dla właściwych umów i rozwiązań. Jako członek korpusu dyplomatycznego attaché posługuje się paszportem dyplomatycznym i posiada płynący z tego tytułu immunitet.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych