Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Attaché

jest to określenie odnoszące się do członka personelu dyplomatycznego niższego rzędu, służącego pod wyższym rangą przedstawicielem (np. ambasadorem) lub zajmującym się wąsko określonymi, specjalistycznymi zadaniami na placówce dyplomatycznej (ambasadzie, konsulacie). Może też pracować samodzielnie jako specjalista z danej dziedziny, która podejmuje działania przygotowujące i w zakresie zaplecza dla właściwych umów i rozwiązań. Jako członek korpusu dyplomatycznego attaché posługuje się paszportem dyplomatycznym i posiada płynący z tego tytułu immunitet.