Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Arabska inicjatywa pokojowa

Jest to nazwa działań dyplomatycznych podjętych przez przedstawicieli świata arabskiego wobec Izraela, którym początkowy kształt nadał saudyjski książę Abdullah. Szkic inicjatywy został po raz pierwszy zaprezentowany światu w opublikowanym w “The New York Times” w lutym 2002 roku przez Thomasa Friedmana. Zarysy projektu Abdullaha zostały przyjęte na szczycie Ligi Arabskiej 27-28 marca 2002 roku w Bejrucie jako oficjalna polityka dążąca do ułożenia pokojowych stosunków z Izraelem. W zamian za to Liga oczekiwała od Izraela pełnego wycofania wojska ze wszystkich terenów okupowanych od czasu wojny z 1967 roku (tzw. wojna sześciodniowa) – a zatem z syryjskich Wzgórz Golan oraz terenów południowego Libanu. Dodatkowo Liga oczekiwała pozytywnego rozwiązania kwestii uchodźców palestyńskich, zgodnie z zapisami rezolucji nr 194 Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz stworzenia suwerennego, państwa palestyńskiego na tzw. Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Stolicą miałaby być w ty wypadku wschodnia Jerozolima.