Arabska inicjatywa pokojowa

Jest to nazwa działań dyplomatycznych podjętych przez przedstawicieli świata arabskiego wobec Izraela, którym początkowy kształt nadał saudyjski książę Abdullah. Szkic inicjatywy został po raz pierwszy zaprezentowany światu w opublikowanym w „The New York Times” w lutym 2002 roku przez Thomasa Friedmana. Zarysy projektu Abdullaha zostały przyjęte na szczycie Ligi Arabskiej 27-28 marca 2002 roku w Bejrucie jako oficjalna polityka dążąca do ułożenia pokojowych stosunków z Izraelem. W zamian za to Liga oczekiwała od Izraela pełnego wycofania wojska ze wszystkich terenów okupowanych od czasu wojny z 1967 roku (tzw. wojna sześciodniowa) – a zatem z syryjskich Wzgórz Golan oraz terenów południowego Libanu. Dodatkowo Liga oczekiwała pozytywnego rozwiązania kwestii uchodźców palestyńskich, zgodnie z zapisami rezolucji nr 194 Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz stworzenia suwerennego, państwa palestyńskiego na tzw. Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Stolicą miałaby być w ty wypadku wschodnia Jerozolima.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych