Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Apartheid

Doktryna polityczna powstała w Republice Południowej Afryki, zakładająca konieczność ścisłej segregacji ludności ze względu na kryterium rasy. Jako doktryna apartheid został opracowany przez grupę uczonych z uniwersytetu w Stellenbosch w RPA i ogłoszony w roku 1948 przez Daniela Malana. Szybko zresztą zyskał rozgłos w kręgach białej społeczności RPA i stał się oficjalną doktryną Partii Nacjonalistycznej, która w momencie sięgnięcia po władzę uczyniła z niego oficjalną ideologię polityczną w państwie. Konsekwencją były całe dziesięciolecia uprawianej przez rząd Republiki Południowej Afryki polityki, spychającej około 87 proc. czarnej ludności tego kraju w obszar marginalizacji. Efektem tak uprawianej polityki był administracyjny podział społeczeństwa południowoafrykańskiego na grupy rasowe i etniczne, które na skutek wyznaczenia im osobnych miejsc zamieszkania i pracy, pozostawały silnie podzielone. Próba jakiegokolwiek złamania przepisów segregacyjnych była bardzo surowo karana, zaś sama krytyka systemu uznawana była za przestępstwo przeciwko państwu. System wytworzył także cały zespół mechanizmów ingerujących w życie prywatne obywateli, osiągając w pewnych okresach stopień charakterystyczny dla ustrojów totalitarnych. Apartheid oficjalnie został zniesiony dopiero w roku 1991 na skutek działalności politycznej Nelsona Mandeli.