Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Antysemityzm

Postawa jawnej, często wyrażanej nie tylko werbalnie czy literacko, ale też fizycznie, niechęci wobec osób pochodzenia żydowskiego. W skrajnych przypadkach przybierająca postać nienawiści. W toku historii znane były trzy główne postacie antysemityzmu: demograficzny – czyli skupianie społeczności żydowskiej w gettach, ekonomiczny – czyli bojkotowanie żydowskich towarów i usług, polityczno-prawny – czyli ograniczanie praw Żydów, aż do odebrania im najważniejszego z praw – prawa do Życia.