Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Antykomunizm

W dorobku polskim jest to pojęcie odnoszące się zarówno do teorii, jak i praktyki. W pierwszym wypadku określać nim będziemy wszelkiego rodzaju dorobek intelektualny podejmujący krytykę doktryny komunizmu, zarówno w czasach II RP, jak i po II wojnie światowej (a więc w czasach, gdy komunizm był oficjalną ideologią władzy państwowej w Polsce). W drugim wypadku antykomunizmem określać będziemy działalność wszelkich organizacji i środowisk, dla których jednym z głównych założeń było zwalczanie i przeciwdziałanie wszelkich postaci ideologii komunistycznej. W okresie II RP ów antykomunizm był bardziej skierowany w stronę rozszerzającego swoje panowanie komunizmu sowieckiego, po wojnie zaś (w czasach PRL-u) przeciwko władzy PZPR-u (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) i treściom wszechobecnej propagandy komunistycznej. Do praktycznej formy antykomunizmu zaliczać będziemy działalność takich organizacji jak Komitet Obrony Robotników, Studencki Komitet Solidarności czy NSZZ Solidarność. Do kluczowych postaci zaliczymy Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Antoniego Macierewicza, Adama Michnika, Lecha Wałęsę.

W przypadku dorobku światowego, antykomunizmem określać będziemy wszelkie idee, postawy i działania mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się komunizmu, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i światowym. Czołowym przedstawicielem antykomunizmu światowego był premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, który zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu we wszystkich swoich przemówieniach i pismach pokazywał zagrożenie sowieckim komunizmem. Sojusz ze Stalinem traktował czysto pragmatycznie, nigdy nie gubiąc przekonania o morderczym i ludobójczym charakterze reżimu stalinowskiego. W wymiarze intelektualnym antykomunizmem były książki George’a Orwella Folwark Zwierzęcy i Rok 1984, w których pokazał on utopijność i totalitarne zakusy projektu komunistycznego.