Antyglobalizm

Pojęcie oznaczające ruch społeczno – polityczny o lewicowej proweniencji, którego głównym celem jest przeciwstawienie się procesom globalizacyjnym – głównie o charakterze gospodarczym. Wedle antyglobalistów dominującą rolę we współczesnym świecie przejmują wielkie koncerny, które mają znacząco większy wpływ na politykę i ekonomię niż rządy państw – niszczą zatem demokrację, gdyż są elementem określonej własności, o której interes zabiegają. Antyglobaliści uważają także, iż globalizacja jest winna takim zjawiskom jak: degradacja środowiska naturalnego, unifikacja światowej kultury i zanikanie kultur lokalnych oraz pogłębianie się ubóstwa.

Panel klienta

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Polecane Publikacje
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych