Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Anomia

Pojęcie zawdzięczające swoje istnienie Emilowi Durkheimowi (1858-1917), które oznacza stan społeczny, w którym doszło do rozbicia istniejących systemów społecznych, powodując zarówno u poszczególnych jednostek, jak i całych grup, stan aksjologicznego chaosu i zagubienia. Stan anomii prowadzi to do sytuacji, w której wzmaga się w społeczeństwie odsetek zachowań patologicznych.

Proces anomii zaszedł w ogromnej mierze w społeczeństwach będących wcześniej częścią Związku Radzieckiego. Utrwalone rozwiązania w zakresie gospodarki i funkcjonowania państwa zostały rozbite w efekcie przemian ustrojowych i przekształceń gospodarczych, co dla ogromnej liczby ludzi było szokiem. Tym większym, że chaos i niewydolność państwa rosyjskiego spowodowała swoistą „wolną amerykankę” (korupcja organów władzy, oligarchizacja życia społecznego przez właścicieli przedsiębiorstw gazowo – wydobywczych), tworząc w społeczeństwie rosyjskim ogromne obszary nędzy. Swoją funkcję zatraciła rodzina, a dane organizacji międzynarodowych wskazują, iż Moskwa jest miastem o największym odsetku bezdomnych dzieci. W sumie w Rosji żyje około 4 milionów “bezprizornych” – dzieci żyjących na ulicy.