Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Aneksja

Pojęcie oznaczające zajęcie i przyłączenie części lub całości terytorium należącego do jednego państwa, przez inne państwo – co najczęściej dokonuje się za pomocą siły militarnej. Może być też efektem przegranej wojny. W historii odnaleźć możemy bardzo dużo przykładów aneksji, a do bodaj najgłośniejszych z nich należały działania Niemiec hitlerowskich w końcówce lat 30-ych XX wieku – anschluss Austrii (marzec 1938) oraz zajęcie znacznej części Czechosłowacji na podstawie układu monachijskiego (marzec 1939). Aneksją była także podział Polski we wrześniu 1939 roku pomiędzy ZSRR a III Rzeszą na podstawie paktu Ribbentrop – Mołotow oraz zajęcie terenów należących do państw bałtyckich w przez ZSRR w sierpniu 1940 roku.

Wedle zapisów znajdujących się w Karcie Narodów Zjednoczonych, a także w Akcie Końcowym KBWE aneksja jest całkowicie zakazaną formą realizacji swoich interesów. Działania anektujące łamią zatem przepisy prawa międzynarodowego. Wiąże się to z respektowaniem państwowej suwerenności i integralności podmiotu prawa międzynarodowego.