Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Amnesty International

Jest to organizacja pozarządowa o światowym zasięgu, której głównym celem jest prowadzenie kampanii na rzecz uwalniania tzw. więźniów sumienia – osób, będących więźniami politycznymi, pozbawionymi wolności wyłącznie za swój sprzeciw i opór wobec panujących reżimów i stosowanych przez nich metod. Kluczowe przy tym jest to, iż osoby te podejmując swoje działania nie używały przemocy. Organizacja powstała w 1961 roku, kiedy to brytyjski prawnik Peter Benenson zaapelował w Observerze o masowe wysyłanie listów protestacyjnych do rządów państw stosujących represje polityczne (m.in. w Portugalii, Hiszpanii, na Węgrzech i w RPA). Zaskakujący sukces tego działania spowodował, iż utworzono formalną organizację, która w trybie stałym zaczęła zajmować się monitorowaniem spraw więźniów politycznych i nagłaśnianiem ich w mediach. Ostatecznie powstała organizacja, która wyznaczyła sobie bardzo szerokie zadania: walkę o prawa dla więźniów politycznych, zniesienie kary śmierci, prowadzenie rzetelnych procesów, zniesienie tortur i domaganie się humanitarnego traktowania więźniów.

Działalność Amnesty International finansowana jest ze składek darczyńców – głównie członków organizacji i osób indywidualnych. Organizacja nie przyjmuje żadnych form pomocy państwowej, aby zapewnić sobie pełną niezależność. Nie działa bowiem na rzecz osób o określonych przekonaniach, ale wspiera wszystkich więźniów sumienia, których spotyka jakaś forma niesprawiedliwej represji. Te zasady stały się podstawą do przyznania w roku 1974 przewodniczącemu Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego Amnesty International – S. MacBrideowi – Nagrody Nobla, a w roku 1977 zrealizowanie tego względem samej organizacji. Działalność Amnesty International zostało docenione także przez inne ważne organizacje, jak choćby ONZ (przyznanie w 1978 Nagrody Praw Człowieka) czy Radę Europy (otrzymanie w roku 1983 Nagrody Rady Europy).

Obecnie Amnesty International zrzesza na całym świecie ponad 2 mln członków w 150 krajach świata. Centrala organizacji znajduje się w Londynie. Także w Polsce od roku 1989 działa Stowarzyszenie Amnesty International Polska, biorące udział w licznych światowych kampaniach na rzecz ochrony praw człowieka.