Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Aktywizm

Jest to pojęcie bardzo silnie akcentowane w systemach demokracji liberalnej, dla których kluczowym elementem jest idea społeczeństwa obywatelskiego. Aktywizm to cecha polegająca na czynnym uczestnictwie członków społeczeństwa w życiu politycznym i szeroko pojętym życiu społecznym. Łączy się z przekonaniem, że kształt społeczeństwa nie jest stały i niezmienny, a zachodzące w nim zmiany zależą od działań poszczególnych jednostek i grup. Zjawisko aktywizmu jest samą istotą społeczeństwa obywatelskiego, gdyż jedynie społeczeństwo aktywne realizuje swoje społecznie istotne cele. Przykładem aktywizmu są wszelkiego rodzaju działania jednostek i grup mające zarówno charakter formalny (przynależność do rozmaitych organizacji pozarządowych) i nieformalny (działalność w różnego rodzaju lokalnych akcjach, nie wiążących się z formalną przynależnością).