Internetowy Słownik WOS
Testy - sprawdź się!
Diagramy i mapy myśli
Publikacje autora
Słownik Licealisty

Wiedza o społeczeństwie - maturalna praca pisemna

Wiedza o społeczeństwie - Analiza tekstów źródłowych

Akt deklaratywny

Jest to akt prawny stwierdzający istnienie określonego faktu, jednak go nie kreujący. Przykładem może być akt urodzenia – państwo nie stwarza tego faktu, a jedynie go potwierdza. Akt deklaratywny stanowi przeciwieństwo aktu konstytutywnego.